Кафедра дизайну

Бакалаврат – Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» студенти мають можливість формувати власну траєкторію навчання, обираючи для вивчення дисципліни інших спеціальностей або поглиблюючи знання з обраного напрямку дизайну. Обсяг вибіркових компонентів, згідно освітньо-професійної програми за спеціальністю “Дизайн”, складає 60 кредитів ЄКТС і має такий розподіл за семестрами:

вибіркові дисципліни 3 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 4 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 5 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 6 семестру – 16 кр.
вибіркові дисципліни 7 семестру – 12 кр.
вибіркові дисципліни 8 семестру – 8 кр.

Вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування мають орієнтацію на спеціалізації: дизайн одягу, дизайн інтер’єру і меблів; графічний дизайн і реклама.

Спеціалізація «Дизайн інтер’єру і меблів»

Спеціалізація «Графічний дизайн і реклама»

ІІІ сем – Графічні матеріали і техніки – 8 кр.
ІV сем – Макетування в графічному дизайні – 8 кр. 
V сем – Верстка поліграфічної продукції – 4 кр.
V сем – Історія дизайну і матеріальної культури – 4 кр.
VI сем – Дизайн пакування – 4 кр.
VI сем – Книжкова графіка – 4 кр.
VII сем – Ілюстрація – 4 кр.
VII сем – Графічний дизайн в середовищі – 4 кр.
VIII сем – Графіка в монументальному мистецтві – 4кр.

Кафедра дизайну

лого_міні

Для студентів:  ПРОФКОМ   |  САМОВРЯДУВАННЯ   |    НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО   |   ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ