Кафедра дизайну

Бакалаврат – Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» студенти мають можливість формувати власну траєкторію навчання, обираючи для вивчення дисципліни інших спеціальностей або поглиблюючи знання з обраного напрямку дизайну. Обсяг вибіркових компонентів, згідно освітньо-професійної програми за спеціальністю “Дизайн”, складає 60 кредитів ЄКТС і має такий розподіл за семестрами:

вибіркові дисципліни 3 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 4 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 5 семестру – 8 кр.
вибіркові дисципліни 6 семестру – 16 кр.
вибіркові дисципліни 7 семестру – 20 кр.

Вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування мають орієнтацію на спеціалізації: дизайн одягу, дизайн інтер’єру і меблів; графічний дизайн і реклама. 

Перелік вибіркових дисциплін, розроблених викладачами кафедри дизайну:

ІІІ сем – Конфекціювання для дизайнерів одягу – 4 кр.

ІІІ сем – Матеріалознавство для дизайнерів інтер’єрів – 4 кр.

ІV сем – Макетування в графічному дизайні – 4 кр. 

V сем – Історія дизайну і матеріальної культури – 4 кр.

V сем – Макетування одягу – 8 кр.

VI сем – Макетування інтер’єрів і меблів – 4 кр.

VI сем – Оздоблювальні роботи в інтер’єрі – 4 кр.

VI сем – Дизайн пакування – 4 кр.

VII сем – Дизайн аксесуарів в одязі – 4 кр.

VII сем – Дизайн одягу з різних матеріалів – 4 кр.

VII сем – Декор в інтер’єрі – 4 кр.

VII сем – Обладнання для інтер’єрів – 4 кр.


Також вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування пропонуються викладачами кафедри рисунку та проєктної графіки.

Кафедра дизайну

лого_міні

Для студентів:  ПРОФКОМ   |  САМОВРЯДУВАННЯ   |    НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО   |   ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ