Кафедра дизайну

Навчання – Магістратура – Вибіркові дисципліни

Вибіркові дисципліни

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн» студенти мають можливість формувати власну траєкторію навчання, обираючи для вивчення дисципліни інших спеціальностей або поглиблюючи знання з обраного напрямку дизайну. Обсяг вибіркових компонентів, згідно освітньо-професійної програми за спеціальністю “Дизайн”, складає 24 кредити ЄКТС.

Всі вибіркові дисципліни вивчаються в 2 семестрі. З переліком всіх вибіркових дисциплін, які надає Хмельницький національний університет,  можна ознайомитися в Каталозі вибіркових дисциплін (вхід в Каталог також є з індивідуальної сторінки здобувача). Процедура вибору вибіркових дисциплін прописана в документі “Положення про порядок реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у ХНУ“.

Кафедрою дизайну пропонуються такі вибіркові дисципліни дизайнерського спрямування:

  1. Презентація дизайнерських розробок (4 кр.)
  2. Основи формування індивідуального стилю та іміджу (4 кр.)
  3. Дизайн головних уборів (4 кр.)
  4. Анімаційні технології та мультимедіа (4 кр.)
  5. Новітні матеріали і технології в інтер’єрі (4кр.)
  6. Дизайн реклами (4кр.)
  7. Основи вебдизайну (4кр.) – в 2022/23  та 2023/24 навчальних роках
  8. Основи UX/UI дизайну. Проєктування інтерфейсів (4 кр.) – з 2023/24 навчального року

Важливо, що для вивчення дисциплін “Основи вебдизайну” та “Основи UX/UI дизайну. Проєктування інтерфейсів” необхідно володіти комп’ютерною програмою Figma. Для здобувачів, які не володіють навичками роботи в цій програмі, для вивчення будь-якої вище зазначеної дисципліни рекомендовано також обрати вибіркову дисципліну Figma для вебдизайну(4кр.).

Вибіркові дисципліни обираються здобувачем на початку навчального року, зазвичай у вересні, в перші тижні навчання на освітній програмі.

Кафедра дизайну

лого_міні

Для студентів:  ПРОФКОМ   |  САМОВРЯДУВАННЯ   |    НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО   |   ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ