Кафедра дизайну

Акредитація – Опитування стейкголдерів

Опитування стейкголдерів

Для покращення якості реалізації освітніх програм, з орієнтуванням на “Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти”, на кафедрі дизайну регулярно проводиться опитування роботодавців, випускників, студентів і навчально-педагогічних працівників щодо відповідності програм їх визначеним цілям, потребам студентів і суспільства. Анкети, що використовуються для опитувань,  розроблені спеціалістами Відділу якості освіти Хмельницького національного університету.

Результати опитування розглядаються на засіданнях кафедри дизайну і завершуються ухваленням рішень щодо застосування конкретних кроків, спрямованих на покращення змісту і наповнення навчальних дисциплін, організацію навчального процесу, забезпечення академічної доброчесності тощо. Ухвалені рішення відображаються в протоколах засідань кафедри дизайну.

Анкета 1. Опитування здобувачів спеціальності “Дизайн” магістерського рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки.

Анкета 2: Оцінювання якості освітньої програми магістерського рівня спеціальності “Дизайн” 

Анкета 3: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Методика викладання фахових дисциплін”, магістри (1 сем.) 

Анкета 4. Оцінювання якості навчальної дисципліни “Маркетинговий менеджмент”, магістри (1 сем.)

Анкета 5: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Концептуальне проєктування”, магістри (1 сем.)

Анкета 6: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Основи композиції”, 1 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 7: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Рисунок”, 1 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 8: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Громадянське суспільство”, 1 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 9: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн об’єктів”, 2 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 10: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Рисунок”, 2 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 11: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерна дизайн-графіка”, 2 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 12: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Технічне проєктування дизайн об’єктів”, 3 курс бакалаври ( 1сем)

Анкета 13: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Художнє проєктування дизайн-об’єктів”, 3 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 14: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”, 3 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 15: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Фотографіка”, 4 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 16: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Економіка і планування бізнес-процесів в дизайні”, 4 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 17: Оцінювання якості навчальної дисципліни “Комп’ютерне проєктування”, 4 курс, бакалаври (1сем)

Анкета 18. Опитування здобувачів 3 курсу щодо якості проведення виробничої практики (лютий 2023р.)

Анкета 19. Опитування студентів 4 курсу спеціальності “Дизайн” (бакалаврського рівня) щодо якості проведення переддипломної практики (квітень 2023 р.). 

Анкета 1. Оцінювання якості професійної підготовки випускниками, які навчались за спеціальністю “Дизайн”(2022р.)

Анкета 2. Оцінювання якості професійної підготовки випускниками, що навчалися за ОПП першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю Дизайн (випуск 2022р.)

Кафедра дизайну

лого_міні

Для студентів:  ПРОФКОМ   |  САМОВРЯДУВАННЯ   |    НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО   |   ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ