Кафедра дизайну

Акредитація – Опитування стейкхолдерів

Опитування стейкхолдерів

Для покращення якості реалізації освітніх програм, з орієнтуванням на “Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти”, на кафедрі дизайну регулярно проводиться опитування роботодавців, випускників, студентів і навчально-педагогічних працівників щодо відповідності програм їх визначеним цілям, потребам студентів і суспільства. Анкети, що використовуються для опитувань,  розроблені спеціалістами Відділу якості освіти Хмельницького національного університету.

Результати опитування розглядаються на засіданнях кафедри дизайну і завершуються ухваленням рішень щодо застосування конкретних кроків, спрямованих на покращення змісту і наповнення навчальних дисциплін, організацію навчального процесу, забезпечення академічної доброчесності тощо. Ухвалені рішення відображаються в протоколах засідань кафедри дизайну.

Кафедра дизайну

лого_міні

Для студентів:  ПРОФКОМ   |  САМОВРЯДУВАННЯ   |    НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО   |   ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ